28/10/2007, 01:22
Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
dzumdzum
Thông tin
Ngày đăng ký   13/09/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   39
Trung bình   6 bài/tuần
Số Từ đã viết   26845
Điểm blog   20
Số bình chọn blog   4
Đã được xem   48

Liên lạc
Bạn bè Có 6 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/dzumdzum †_†...¿§DZUM_dzum -:¦:- `¤,¸¸,*¤* (¯`v´¯) `¤,¸¸,*¤* ... ( 39 )