Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
thanhnam62
Thông tin
Ngày đăng ký   04/09/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   388
Trung bình   10 bài/tuần
Số Từ đã viết   598325
Điểm blog   631
Số bình chọn blog   107
Đã được xem   1720

Liên lạc
Bạn bè Có 24 bạn

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/thanhnam62 Kỷ niệm một thời ( 388 )