Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
l4n4anhisno1
Thông tin
Ngày đăng ký   03/09/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   15
Trung bình   2 bài/tuần
Số Từ đã viết   5414
Điểm blog   42
Số bình chọn blog   10
Đã được xem   73

Liên lạc
Bạn bè Có 5 bạn
IM   girl_thich_pha_1991
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/l4n4anhisno1 p3 ga` ( 15 )