Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
duongtien
Thông tin
Ngày đăng ký   31/08/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   11
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   8790
Điểm blog   132
Số bình chọn blog   22
Đã được xem   489

Liên lạc
Bạn bè Có 7 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/duongtien Que Củi ( 11 )