Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
chieclatinhyeu
Thông tin
Ngày đăng ký   17/08/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   7
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   1390
Điểm blog   6
Số bình chọn blog   1
Đã được xem   47

Liên lạc
Bạn bè Có 4 bạn
IM   supper_green
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/chieclatinhyeu Chiếc lá tình yêu ( 7 )