Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
thutinhyeu
Thông tin
Ngày đăng ký   16/08/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   91
Trung bình   4 bài/tuần
Số Từ đã viết   35177
Điểm blog   415
Số bình chọn blog   72
Đã được xem   807

Liên lạc
Bạn bè Có 109 bạn
IM   thefall_hd
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/thutinhyeu thiên đường gọi tên ( 91 )