Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
lovely17
Thông tin
Ngày đăng ký   14/08/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   11
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   15535
Điểm blog   22
Số bình chọn blog   4
Đã được xem   277

Liên lạc
Bạn bè Có 26 bạn
IM   [email]
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/lovely17 lovely_girl ( 11 )