Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
bethuytinh
Thông tin
Ngày đăng ký   08/08/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   19
Trung bình   2 bài/tuần
Số Từ đã viết   12219
Điểm blog   120
Số bình chọn blog   21
Đã được xem   101

Liên lạc
Bạn bè Có 9 bạn
IM   sakuratheki21
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/bethuytinh Bé Thủy Tinh ( 19 )