Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
nhatkydangyeu
Thông tin
Ngày đăng ký   05/08/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   5
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   1750
Điểm blog   54
Số bình chọn blog   10
Đã được xem   101

Liên lạc
Bạn bè Có 7 bạn
IM   khanhhien_17793
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/nhatkydangyeu 4teen_kute ( 5 )