Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
vuminh
Thông tin
Ngày đăng ký   28/07/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   4
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   14491
Điểm blog   257
Số bình chọn blog   44
Đã được xem   263

Liên lạc
Bạn bè Có 11 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/vuminh luomlatcuocdoi ( 4 )