Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
nhok4mat
Thông tin
Ngày đăng ký   23/07/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   48
Trung bình   2 bài/tuần
Số Từ đã viết   89051
Điểm blog   180
Số bình chọn blog   32
Đã được xem   316

Liên lạc
Bạn bè Có 18 bạn

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/nhok4mat nhoktrot ( 48 )