Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
shine
Thông tin
Ngày đăng ký   21/07/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   29
Trung bình   2 bài/tuần
Số Từ đã viết   14447
Điểm blog   17
Số bình chọn blog   3
Đã được xem   89

Liên lạc
Bạn bè Có 4 bạn
IM   tui_lightsotaku
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/shine ~!~ not paste online ( 29 )