Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
lyly
Thông tin
Ngày đăng ký   17/07/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   14
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   1929
Điểm blog   74
Số bình chọn blog   13
Đã được xem   197

Liên lạc
Bạn bè Có 24 bạn
IM   thongoc86qn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/lyly thaonguyenxanh ( 14 )