Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
backpackflyer
Thông tin
Ngày đăng ký   26/06/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   30
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   24104
Điểm blog   495
Số bình chọn blog   85
Đã được xem   228

Liên lạc
Bạn bè Có 4 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/backpackflyer full ( 30 )