Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
lieunganthien
Thông tin
Ngày đăng ký   26/06/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   27
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   6195
Điểm blog   17
Số bình chọn blog   3
Đã được xem   161

Liên lạc
Bạn bè Có 1 bạn
IM   friendlly_girl2000

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/lieunganthien nhat ky ngan thien ( 27 )