Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
vohoctambaos
Thông tin
Ngày đăng ký   25/06/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   331
Trung bình   8 bài/tuần
Số Từ đã viết   43483
Điểm blog   752
Số bình chọn blog   128
Đã được xem   1340

Liên lạc
Bạn bè Có 21 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/vohoctambaos tambaos ( 331 )