Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
sundaynice20
Thông tin
Ngày đăng ký   20/06/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   125
Trung bình   5 bài/tuần
Số Từ đã viết   124736
Điểm blog   324
Số bình chọn blog   57
Đã được xem   865

Liên lạc
Bạn bè Có 33 bạn
IM   my_life483
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/sundaynice20 MÃI MÃI MỘT NIỀM TIN ( 125 )