Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
amauro
Thông tin
Ngày đăng ký   12/06/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   2
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   419
Điểm blog   6
Số bình chọn blog   1
Đã được xem   64

Liên lạc
Bạn bè Có 3 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/amauro cobebun ( 2 )