Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
chuyenbinhthuong
Thông tin
Ngày đăng ký   14/05/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   349
Trung bình   6 bài/tuần
Số Từ đã viết   429213
Điểm blog   16216
Số bình chọn blog   2733
Đã được xem   4362

Liên lạc
Bạn bè Có 208 bạn
IM   [email]
.vn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/chuyenbinhthuong thương trường nghiệt ngã em ... ( 349 )