Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
letrungquang
Thông tin
Ngày đăng ký   17/04/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   141
Trung bình   3 bài/tuần
Số Từ đã viết   315524
Điểm blog   348
Số bình chọn blog   61
Đã được xem   1895

Liên lạc
Bạn bè Có 32 bạn
IM   lequang_07042007

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/letrungquang Lê Trùng Quang ( 141 )