Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
boobu
Thông tin
Ngày đăng ký   12/04/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   42
Trung bình   2 bài/tuần
Số Từ đã viết   24892
Điểm blog   178
Số bình chọn blog   32
Đã được xem   714

Liên lạc
Bạn bè Có 71 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/boobu boobu ( 42 )