Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
nguyenhoai
Thông tin
Ngày đăng ký   30/03/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   55
Trung bình   2 bài/tuần
Số Từ đã viết   33962
Điểm blog   1032
Số bình chọn blog   179
Đã được xem   365

Liên lạc
Bạn bè Có 18 bạn
IM   haivi_saolac756
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/nguyenhoai (¯`·.¸¸¸.¤¤*'những lời yêu thương'*¤¤.¸¸¸.·´¯) ( 55 )