Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
caichua
Thông tin
Ngày đăng ký   24/03/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   4
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   7074
Điểm blog   12
Số bình chọn blog   2
Đã được xem   89

Liên lạc
Bạn bè Có 2 bạn
IM   hoatuyettim_thuychung

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/caichua weeds_lovely ( 4 )