Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
tiennuarya
Thông tin
Ngày đăng ký   22/03/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   21
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   18806
Điểm blog   17
Số bình chọn blog   3
Đã được xem   187

Liên lạc
Bạn bè Có 1 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/tiennuarya Những tấm gương tốt. ( 21 )