28/10/2007, 07:11
Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
vandon
Thông tin
Ngày đăng ký   21/03/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   91
Trung bình   3 bài/tuần
Số Từ đã viết   63316
Điểm blog   754
Số bình chọn blog   130
Đã được xem   689

Liên lạc
Bạn bè Có 29 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/vandon Vân Đồn ( 91 )