Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
mimidh
Thông tin
Ngày đăng ký   18/03/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   1
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   348
Điểm blog   3
Số bình chọn blog   1
Đã được xem   42

Liên lạc
Bạn bè Có 2 bạn
IM   mimi_dethuong899
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/mimidh SaLa ( 1 )