Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
salormoonesophia
Thông tin
Ngày đăng ký   05/03/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   60
Trung bình   2 bài/tuần
Số Từ đã viết   34416
Điểm blog   373
Số bình chọn blog   69
Đã được xem   747

Liên lạc
Bạn bè Có 32 bạn
IM   sophie_yeumautim
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/salormoonesophia sakura ( 60 )