Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
hoahoanghon
Thông tin
Ngày đăng ký   25/01/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   21
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   23617
Điểm blog   77
Số bình chọn blog   13
Đã được xem   223

Liên lạc
Bạn bè Có 13 bạn

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/hoahoanghon hoatimvo ( 21 )