Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
nickgibaygio
Thông tin
Ngày đăng ký   10/01/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   3
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   2828
Điểm blog   69
Số bình chọn blog   13
Đã được xem   176

Liên lạc
Bạn bè Có 13 bạn

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/nickgibaygio meohy ( 3 )