Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
huucong4690
Thông tin
Ngày đăng ký   03/01/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   2
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   47
Điểm blog   3
Số bình chọn blog   2
Đã được xem   135

Liên lạc
Bạn bè Có 1 bạn
IM   thegioiblog_thatkhohieu@yahoo.
com
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/huucong4690 thegioiblog ( 2 )