Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
Thông tin
Ngày đăng ký   05/12/2006
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   17
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   9606
Điểm blog   24
Số bình chọn blog   4
Đã được xem   415

Liên lạc
Bạn bè Có 12 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/dungtho Viết cho người đàn ông ... ( 17 )