Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
doremi
Thông tin
Ngày đăng ký   01/12/2006
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   5
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   1413
Điểm blog   21
Số bình chọn blog   6
Đã được xem   226

Liên lạc
Bạn bè Có 6 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/doremi doremi@ ( 5 )