Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
1thoidaqua
Thông tin
Ngày đăng ký   21/11/2006
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   58
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   216232
Điểm blog   262
Số bình chọn blog   47
Đã được xem   1304

Liên lạc
Bạn bè Có 37 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/1thoidaqua 1 nguoi_1 cuoc doi ( 126 )