22/10/2007, 12:46
Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
donghoi8x
Thông tin
Ngày đăng ký   18/11/2006
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   219
Trung bình   5 bài/tuần
Số Từ đã viết   326959
Điểm blog   4021
Số bình chọn blog   721
Đã được xem   4720

Liên lạc
Bạn bè Có 136 bạn
IM   mr.haianh
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/donghoi8x * Hồn Việt ... ( 253 )