Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
conbelolem
Thông tin
Ngày đăng ký   16/11/2006
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   75
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   224552
Điểm blog   5031
Số bình chọn blog   846
Đã được xem   3079

Liên lạc
Bạn bè Có 79 bạn
Website  [link]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/conbelolem Chuyện thường ngày của Lọ ... ( 108 )