Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
babycuatoi
Thông tin
Ngày đăng ký   10/05/2008
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   3
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   2919
Điểm blog   132
Số bình chọn blog   22
Đã được xem   70

Liên lạc
Bạn bè Có 14 bạn

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/babycuatoi Bé yêu của mẹ ( 3 )