Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
maiembao
Thông tin
Ngày đăng ký   08/05/2008
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   19
Trung bình   7 bài/tuần
Số Từ đã viết   29618
Điểm blog   243
Số bình chọn blog   41
Đã được xem   19

Liên lạc
Bạn bè Có 45 bạn

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/maiembao Sống để yêu thương ... ( 19 )