Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
cop86
Thông tin
Ngày đăng ký   25/01/2008
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   9
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   6272
Điểm blog   24
Số bình chọn blog   4
Đã được xem   11

Liên lạc
Bạn bè Có 6 bạn

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/cop86 cọp đực ( 9 )