Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
Thông tin
Ngày đăng ký   13/01/2008
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   8
Trung bình   8 bài/tuần
Số Từ đã viết   6388
Điểm blog   18
Số bình chọn blog   3
Đã được xem   24

Liên lạc
Bạn bè Có 6 bạn
IM   changsinhvienvuitinh_bka

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/tanghung Kiến Lửa ( 8 )