Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
mario2412
Thông tin
Ngày đăng ký   11/12/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   2
Trung bình   2 bài/tuần
Số Từ đã viết   206
Điểm blog   12
Số bình chọn blog   2
Đã được xem   10

Liên lạc
Bạn bè Có 1 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/mario2412 mario2412 ( 2 )