Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
huyandyou
Thông tin
Ngày đăng ký   24/11/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   54
Trung bình   3 bài/tuần
Số Từ đã viết   24698
Điểm blog   188
Số bình chọn blog   34
Đã được xem   627

Liên lạc
Bạn bè Có 7 bạn
IM   timemtrong_bongtoi2903
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/huyandyou ♫♥☻Tôi Và Bạn☻♥♫ ( 54 )