Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
vuonkiniem2vh
Thông tin
Ngày đăng ký   20/11/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   7
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   1360
Điểm blog   30
Số bình chọn blog   5
Đã được xem   87

Liên lạc
Bạn bè Có 9 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/vuonkiniem2vh vuonkiniem2VH ( 7 )