Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
citylove
Thông tin
Ngày đăng ký   05/11/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   2
Trung bình   2 bài/tuần
Số Từ đã viết   105
Điểm blog   6
Số bình chọn blog   1
Đã được xem   23

Liên lạc
Bạn bè Có 0 bạn
IM   umbala19
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/citylove citylove ( 2 )