Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
tungo
Thông tin
Ngày đăng ký   04/09/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   10
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   8718
Điểm blog   65
Số bình chọn blog   13
Đã được xem   269

Liên lạc
Bạn bè Có 6 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/tungo tungo ( 10 )