Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
cryformylover87
Thông tin
Ngày đăng ký   31/08/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   45
Trung bình   4 bài/tuần
Số Từ đã viết   40989
Điểm blog   133
Số bình chọn blog   23
Đã được xem   174

Liên lạc
Bạn bè Có 8 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/cryformylover87 mylove cua toj ( 45 )