Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
thinhcrew
Thông tin
Ngày đăng ký   27/08/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   15
Trung bình   2 bài/tuần
Số Từ đã viết   7664
Điểm blog   17
Số bình chọn blog   3
Đã được xem   41

Liên lạc
Bạn bè Có 4 bạn
IM   happyboyhp_happyboyhp
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/thinhcrew Pham Duc Thinh ( 15 )