Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
vantaihanoi2007
Thông tin
Ngày đăng ký   24/08/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   744
Trung bình   21 bài/tuần
Số Từ đã viết   1903396
Điểm blog   4003
Số bình chọn blog   681
Đã được xem   2560

Liên lạc
Bạn bè Có 64 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/vantaihanoi2007 Đọc & suy ngẫm ( 744 )