Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
lovelady9x
Thông tin
Ngày đăng ký   23/08/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   8
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   10886
Điểm blog   142
Số bình chọn blog   29
Đã được xem   79

Liên lạc
Bạn bè Có 6 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/lovelady9x † Thịnh Pro † ( 8 )