Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
4mattinhnguyen
Thông tin
Ngày đăng ký   23/08/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   197
Trung bình   6 bài/tuần
Số Từ đã viết   202348
Điểm blog   1704
Số bình chọn blog   290
Đã được xem   2084

Liên lạc
Bạn bè Có 126 bạn
IM   traitimbuon311206
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/4mattinhnguyen My Love ( 197 )