Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
anhlinh77707
Thông tin
Ngày đăng ký   08/08/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   212
Trung bình   7 bài/tuần
Số Từ đã viết   481211
Điểm blog   258
Số bình chọn blog   47
Đã được xem   1141

Liên lạc
Bạn bè Có 54 bạn
IM   anhlinh77707
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/anhlinh77707 CUỘC SỐNG MUÔN MÀU ( 212 )